T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 15/11/2018

Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Varlığında anlayamadığımız sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımız zaman mutluluğumuzda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz.
 Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hem bozulan sağlığınızı yeniden kazanmayı hem de eskisi gibi mutlu olmayı bekleyerek başvurdunuz. Burada karşınıza çıkan, günlük hayatınızda görmediğiniz uygulamalar ve karmaşık işlemler karşısında daha çok şaşırabilir, bazen ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. İşte bu noktada sizi hem sağlığınıza kavuşturmak, hem de bunu hangi yolla yapacağınız konusunda bilgilendirmek konusunda sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz...

 
HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI


Tüm bu hakların amacı Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde "insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını" ve sizlere sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede sunulmasını sağlamaktır. Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletler arası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Hastanemizde yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerine  olanak tanımaktır. Buna yönelik olarak birimimiz, Hasta - Çalışan - Kurum arasında arabulucu rolü üstlenmektedir. Bu amaçla kurumumuzda oluşturulan Hasta Hakları Birimi Giriş katında bulunmakta ve Rümeysa FİDAN tarafından bu görev yürütülmektedir.

HASTA HAKLARI
1) Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı,
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı,
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme hakkı,
4) Mahremiyet Hakkı,
5) Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı,
6) Güvenli bir ortamda Sağlık Hizmet alma hakkı,
7) Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı,
8) İnsani değerlere saygılı gösterilmesi, saygınlık görme hakkı,
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı, Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde  

HASTANIN SAĞLIK HİZMETİ ALIRKEN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1. ) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 2) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 3) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 4) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 5) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 6) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 7) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.